No Border Camp van start!

Route to Giessenweg 25, Rotterdam: Eng

Route Giessenweg 25, Rotterdam: NL

Press release – No Border Camp 2022

No Border Camp 2022 in Rotterdam has started
– week of actions and workshops against repressive border and migration policies

Rotterdam, 8 August 2022 – At 10 am this morning the No Border Camp 2022 has started at the Giessenweg 25 in Rotterdam. Over the coming week, hundreds of international activists will gather for actions, meetings, workshops, discussion and culture in the context of the struggle for a world without borders and freedom of movement for all. The international ‘Abolish Frontex’ campaign is an important spearhead of the camp.

The camp, including its actions and workshops, will call attention to the repressive and militarised Dutch and EU border and migration policies, at a time they reach new heights with walls, racism, violence and pushbacks at and beyond the borders. ‘The No Border Camp will bring people together to build a movement to resist the appalling, racist European border policies and take action against its profiteers, such as arms companies ‘, according to Noah of the organisation of the camp.

Abolish Frontex is a decentralised and autonomous network of at the moment some 130 groups and organisations from EU countries and beyond. The aim of Abolish Frontex is not to reform or improve EU border guard agency Frontex, or to replace it with more of the same. But rather to target the policies and system that keeps Frontex in place. Abolish Frontex is working towards ending the EU border regime, dismantling the border-industrial complex, and building a society where people are free to move and live.

The camp is organised by a coalition of activists from several groups in The Netherlands, and follows the previous No Border Camps in Rotterdam (2013) and Wassenaar (2019). The camp in 2019 ended with the occupation of the roof of the NATO Communications and Informations Agency in The Hague, to protest the role of NATO in forcing people to flee and its involvement in border security in the Mediterranean.

For more information: nbc-2022@riseup.net

If you want to visit the camp, please meet us at the entrance stand.

Also see https://abolishfrontex.org

Persbericht – No Border Camp 2022

No Border Camp 2022 van start in Rotterdam
– week met acties en workshops tegen repressief grens- en migratiebeleid

Rotterdam, 8 augustus 2022 – Om 10 uur vanochtend is het No Border Camp 2022 van start gegaan op Giessenweg] 25 in Rotterdam. Gedurende de week zullen daar enkele honderden internationale activisten samenkomen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie en meer in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen. De internationale campagne ‘Abolish Frontex’ is een belangrijk speerpunt van het kamp.

Het kamp, inclusief zijn acties en workshops, zal aandacht vragen voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU, op een moment dat dat nieuwe hoogten bereikt met muren, racisme, geweld en pushbacks aan en voorbij de grenzen. “Het No Border Camp brengt mensen samen om een beweging te bouwen tegen het verschrikkelijke, racistische Europese grensbeleid en in actie te komen tegen de profiteurs ervan, zoals wapenbedrijven”, aldus Noah van de organisatie van het kamp.

Abolish Frontex is een gedecentraliseerd en autonoom netwerk van op het moment zo’n 130 groepen en organisaties uit EU-landen en daarbuiten. Het doel van de afschaffing van Frontex is niet om het EU-grenswachtagentschap Frontex te hervormen, te verbeteren of te vervangen door meer van hetzelfde. Maar veeleer gericht op het beleid en het systeem dat Frontex op zijn plaats houdt. Abolish Frontex zet zich in voor beëindiging van het EU-grensregime, ontmanteling van het grens-industriële complex en het opbouwen van een samenleving waarin mensen vrij kunnen bewegen en leven.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013) en Wassenaar (2019). Het kamp eindigde in 2019 met de bezetting van het dak van het NAVO Communications and Informations Agency in Den Haag, om te protesteren tegen de rol van de NAVO bij het op de vlucht slaan van mensen en haar betrokkenheid bij grensbewaking op de Middellandse Zee.

Voor meer informatie: nbc-2022@riseup.net

Bij bezoek aan het kamp graag melden bij de stand aan de ingang.

Zie ook https://abolishfrontex.org

Route: ENG

How to get to the No Border Camp?

By public transport:

It takes about 20-30 minutes to get to the campsite from Rotterdam Central Station by public transport. You can take several metro/bus or train lines:
• Busses 33 (to stop Kleinpolderplein) or 38 (to stop Spaanseweg). From each stop it is a walk of about 15 minutes to the campsite at the Giessenweg.
• Train to Schiedam Centrum, from which it is a walk of about 20 minutes to the campsite.
• Metro A or C to Marconiplein, from which it is a walk of about 20 minutes to the campsite.
• The closest bus stop to the campsite is Bornissestraat (5 min walk), which can be reached by bus 42 from Marconiplein.

By car and bike:

The No Border Camp takes place at a grass field at the Giessenweg, between the companies at numbers 7 and 37. Google Maps gives Giessenweg 25 for this field:
It is located in the west of Rotterdam, next to the highway A20/E25, between the exits 12 (Rotterdam-Overschie) and 13 (Rotterdam-Delfshaven). Parking is possible directly next to, or close to, the campsite.

Route: NL

Hoe kom je op het No Border Camp?

Met het openbaar vervoer:

Het duurt ongeveer 20-30 minuten om met het openbaar vervoer vanaf Rotterdam Centraal Station op het kamp te komen. Je kunt verschillende metro-/bus- of treinlijnen nemen:
• Bus 33 (halte Kleinpolderplein) of 38 (halte Spaanseweg). Vanaf elke halte is het ongeveer 15 minuten lopen naar de camping aan de Giessenweg.
• Trein naar Schiedam Centrum, vanwaar het ongeveer 20 minuten lopen is naar de camping.
• Metro A of C naar Marconiplein, vanwaar het ongeveer 20 minuten lopen is naar de camping.
• De dichtstbijzijnde bushalte bij de camping is de Bornissestraat (5 min lopen), te bereiken met bus 42 vanaf het Marconiplein.

Met auto en fiets:

Het No Border Camp vindt plaats op een grasveld aan de Giessenweg, tussen de bedrijven op nummer 7 en 37. Google Maps geeft Giessenweg 25 voor dit veld:
Het is gelegen in het westen van Rotterdam, naast de snelweg A20/E25, tussen de afrit 12 (Rotterdam-Overschie) en 13 (Rotterdam-Delfshaven). Parkeren kan direct naast of vlakbij de camping.

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram