Press release // persbericht No Border Camp 2023

21-27 August: International No Border Camp in Groningen

Press release – No Border Camp 2023

8 August 2023 – From Monday 21st to Sunday 27th of August, the No Border Camp will take place in Groningen. Hundreds of international activists come together for a week for actions, meetings, workshops, discussion and culture as part of the struggle for a world without borders and freedom of movement for all. The No Border Camp draws attention to the repressive and militarized border and migration policy of the Netherlands and the EU.

It is no coincidence that this year’s No Border Camp is taking place in the north of the Netherlands, where only a year ago Ter Apel became the face of the failing migration policy. The border policy not only causes tragedy far from the Netherlands, such as the recent shipping disaster off the Greek coast, the consequences are also visible here. Everyone in the Netherlands remembers the images of the hundreds of people who had to spend the night in front of the gate of the registration centre in Ter Apel. Other degrading situations are taking place in the emergency shelters in the area and the rest of the country.

At the No Border Camp different topics will be discussed, such as the inhumane treatment of asylum seekers in Ter Apel, the way the EU uses Balkan countries in their geopolitical game, the history of the no border movement in the Netherlands and the effects of border and asylum policy on the health of pregnant people and those giving birth.

The camp is organized by a coalition of activists from different groups in the Netherlands and follows the previous No Border Camps in Rotterdam (2013 and 2022) and Wassenaar (2019). In 2022, demonstrations were organized during the No Border Camp at Nationale Nederlanden and Detention Centre Rotterdam (DCR).

The exact location of the camp will be announced on Monday.

///

21-27 augustus: Internationaal No Border Camp in Groningen

Persbericht – No Border Camp 2023

8 augustus 2023 – Van maandag 21 t/m zondag 27 augustus vindt in Groningen het No Border Camp plaats. Honderden internationale activisten komen een week lang samen voor acties, ontmoetingen, workshops, discussie en cultuur in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen.

Het No Border Camp vraagt aandacht voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU. Het is geen toeval dat het No Border Camp dit jaar in het noorden van het land plaatsvindt, waar vorig jaar Ter Apel het symbool werd van een falend migratiebeleid. Het grensbeleid zorgt namelijk niet alleen voor tragisch leed ver van Nederland, zoals recentelijk de scheepsramp voor de Griekse kust, de gevolgen zijn ook in hier zichtbaar. Iedereen herinnert zich de beelden van de honderden mensen die de nacht door moesten brengen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast voltrekken zich er ook in de noodopvangen, zoals in Zuidbroek, mensonterende situaties.

Op het No Border Camp zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals de onmenselijke behandeling van asielzoekers in Ter Apel, hoe de EU Balkan-landen gebruikt in hun geopolitieke spel, de historie van de no border-beweging in Nederland en de effecten van grens- en asielbeleid op de gezondheid rondom zwangerschap en bevalling.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013 en 2022) en Wassenaar (2019). In 2022 werden er tijdens het No Border Camp demonstraties georganiseerd bij onder andere Nationale Nederlanden en Detention Centre Rotterdam (DCR).

De exacte locatie van het kamp wordt op maandag bekend gemaakt.

No Border Camp 2022

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram