Burn borders, not gas! / Verbrand grenzen, geen gas!

Yesterday evening people did a banner and torches action in the city center of Groningen: ‘Borders should burn, not gas!’. Their statement:

‘We decided when we visited the No Border Camp that we wanted to make a statement about the problems people experience when looking for a safe place or simply a better life. We have been inspired by the stories we have heard from people who have gone to border areas and given first aid there and the stories of people who have been hidden away in inhumane situations here in the Netherlands.

We saw many intersections with the problems experienced by people in the Netherlands, such as the victims of the benefits affair and the earthquakes in Groningen. We all have to deal with confrontations with governments, at the border of Europe in the form of physical violence and in the Netherlands through endless procedures to solve problems. Whether it concerns long queues at the registration location and the same queues at town halls for reimbursement of gas extraction.

We dream of a world without borders where everyone can have a free existence and no oppression from a government or other power group.’

//

Gisteravond hebben mensen een spandoek- en fakkelsactie gedaan in het stadscentrum van Groningen: Schutten mutt’n braanden, gas nait!’ (Grenzen moeten branden, gas niet!). Hun verklaring:

‘We hebben besloten bij een bezoek aan het No Border Camp dat we een statement wilden maken over de problemen die mensen ervaren bij het zoeken naar een veilige plek of simpelweg naar een beter bestaan. We zijn geïnspireerd door de verhalen die we te horen hebben gekregen van mensen die naar grensgebieden zijn gegaan en daar eerste hulp hebben gegeven en de verhalen van mensen die hier in Nederland zijn weggestopt in onmenselijke situaties.·

We zagen veel intersecties met de problemen die mensen in Nederland ervaren zoals bijvoorbeeld de slachtoffers van de toeslagenaffaire en van de aardbevingen in Groningen. Allemaal krijgen we te maken met confrontaties met overheden, aan de grens van Europa in de vorm van fysiek geweld en in Nederland door eindeloze procedures om problemen op te kunnen lossen. Of het gaat om lange wachtrijen bij de aanmeldlocatie en dezelfde rijen bij gemeentehuizen voor vergoeding van de gaswinning.

We dromen van een wereld zonder grenzen waar een ieder een vrij bestaan kan hebben en geen onderdrukking van een overheid of andere machtsgroep.’

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram