Reflection

It’s been over a week since we packed up and left the meadow that was home to NBC this year. As the grasses and shrubs grow taller again, the footprint we left will fade away, until it’s like we were never there.

The camp itself, however, did leave a lasting mark on us—and not just for the better. While we are proud to consider many aspects of the event a success, there are plenty of things that could have been done better. Unfortunately, some of those have led to serious harm.

The panel discussion about white saviorism & mutual aid, for instance, ended up being a traumatizing experience for its participants. Our deepest regrets are painfully inadequate. What happened warrants thorough examination and critical self-reflection, which we are determined to engage in. We want you to know we are taking this seriously and we are not letting this slide—and this applies to all situations in which harm was allowed to occur.

We will be coming together several times the next couple of months for a proper evaluation of the week and will share our learnings. We hope this will contribute to a greater shared understanding of what went wrong, and what we and others can do to avoid repeating the same mistakes in the future.

If you have any additional feedback you would like for us to consider during our evaluation, we’d be grateful to hear from you. Contact us on here, or send an email to nbc-2023@riseup.net.

– Nederlands –

Het is ruim een week geleden dat we alles hebben ingepakt en de weide die dit jaar de thuisbasis van NBC was hebben verlaten. Terwijl de grassen en struiken weer hoger groeien, zal de voetafdruk die we achterlieten vervagen, totdat het lijkt alsof we er nooit zijn geweest.

Het kamp zelf heeft echter een blijvende indruk op ons achtergelaten- en niet alleen op een goede manier. Hoewel we er trots op zijn dat we veel aspecten van het evenement als een succes kunnen beschouwen, zijn er helaas ook veel dingen die beter hadden gekund. Helaas hebben sommige daarvan tot ernstige schade geleid.

De paneldiscussie over white saviorism & mutual aid, bijvoorbeeld, was uiteindelijk een traumatiserende ervaring voor de deelnemers. Onze diepste spijt is pijnlijk ontoereikend. Wat er is gebeurd vraagt om grondig onderzoek en kritische zelfreflectie, en we zijn vastbesloten om ons daarmee bezig te houden. We willen dat jullie weten dat we dit serieus nemen en niet zomaar laten gaan – en dit geldt voor alle situaties die mensen schade hebben berokkend.

We zullen de komende maanden meerdere keren bij elkaar komen om de week op een goede manier te evalueren, en delen wat we hiervan geleerd hebben. We hopen dat dit zal bijdragen aan een groter gezamenlijk begrip van wat er fout is gegaan en wat wij en anderen kunnen doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mocht je nog aanvullende feedback hebben waarvan je graag zou willen dat we deze meenemen in onze evaluatie, zijn we dankbaar als je deze met ons wil delen. Neem hier contact met ons op, of stuur een email naar nbc-2023@riseup.net.

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram