Accessibility update // toegankelijkheidsupdate

It was with the best intentions that we wanted to make No Border Camp as accessible as possible. Unfortunately, we already have to conclude that on many fronts we have not succeeded. For example, it turns out that we did not order enough ramps to make the entire No Border Camp accessible. We also intended to ask each speaker to provide a text or video for the website, so that people who cannot visit the No Border Camp can access (part of) the information share with each other at the No Border Camp. This did not happen.

We understand that as an organization we have a lot to learn, but we also want to take responsibility for the promises we have made. After the No Border Camp, we share on this website the lessons we learned about making the No Border Camp accessible so that others don’t have to make the same mistakes we did a so that as a movement we can learn from each other and grow, also in this area.

//

Met de beste bedoelingen wilden we No Border Camp zo toegankelijk mogelijk maken. Helaas moeten we nu al concluderen dat we op veel fronten niet geslaagd zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat we niet genoeg opritten hebben besteld om het hele No Border Camp toegankelijk te maken. Ook wilden we elke spreker vragen een tekst of video aan te leveren voor de website, zodat mensen die het No Border Camp niet kunnen bezoeken toch toegang kunnen krijgen tot (een deel van) de informatie die ze op het No Border Camp met elkaar kunnen delen. Dit gebeurde niet.

Wij begrijpen dat we als organisatie nog veel te leren hebben, maar willen ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de beloftes die we hebben gedaan. Na het No Border Camp delen we op deze website de lessen die we hebben geleerd over het toegankelijk maken van het No Border Camp, zodat anderen niet dezelfde fouten hoeven te maken als wij, zodat we als beweging van elkaar kunnen leren en kunnen groeien, ook op dit gebied.

Day 1 // dag 1

On the hot first day of No Border Camp, we installed ourselves in one of the most beautiful and greenest places in Groningen. We had a lot of fun, have done a lot of work and were very thankful for Le Sabot’s food at the end of the day.

Tomorrow we start with breakfast. At eleven o’clock there is an action brainstorm and in the afternoon there is a discussion about the situation in Ter Apel. Come learn about craftivism from Radical Cross Stitch and watch D’egal à égal at NBCinema in the evening.

For the complete programme and the latest updates, check our Instagram. See you tomorrow!

//

Op de loeiwarme eerste dag van No Border Camp installeerden we ons op een van de mooiste en groenste plekken van Groningen. We hadden veel plezier, kregen veel werk gedaan en waren erg dankbaar voor het eten van Le Sabot aan het einde van de dag.

Morgen beginnen we de dag met ontbijt. Om elf uur is er een actie-brainstorm en ‘s middags is er een discussie over de situatie in Ter Apel. Kom leren over craftivism van Radical Cross Stitch en kom ‘s avonds D’egal à égal kijken bij NBCinema.

Kijk voor het complete programma en de laatste updates op onze Instagrampagina. Tot morgen!

No Border Camp started! // No Border Camp van start!

No Border Camp 2023 has started at the terrain between Paddepoelsterweg 14 and 16 in Groningen.

How to get to the No Border Camp?

1. Public transport: You can take a bus to area Zernike where there’s multiple bus stops. The nearest train station is Groningen Noord.

Between the Central Station and Zernike Noord bus 1 goes every half hour.

To the terrain it’s called bus 1 P+R Reitdiep via Station Noord, which leaves at Platform T if you’re at the Central Station. You go out at busstop Zernike Noord and then it’s still 13 min walk (1.1 km). You can call 06 309 118 49 if you need someone to pick you up if you have lots of stuff or aren’t able to walk that distance.

From the terrain it’s called bus 1 Hoofdstation via Station Noord.

2. Walking: From the central station it is about 6 km walking.

3. Biking: From the central station it is about 19 minutes on a bike

4. Parking: Go to the entrance tent for information on where to park, or ask for the programmaboekje.

If you want to visit the camp, please meet us at the entrance stand.

//

No Border Camp 2023 van start gegaan op het terrein tussen Paddepoelsterweg 14 en 16 in Groningen!

Hoe je er komt?

1. Openbaar vervoer: Je kan de bus naar het Zerniketerrein neme. Daar stoppen meerdere busssen. Het dichtstbijzijnde treinstation is Groningen Noord.

Lijn 1 gaat elk half uur tussen het Centraal Station en Zernike Noord.

Richting het terrein heet de bus 1 P+R Reitdiep via station Noord. Hij vertrekt vanaf halte T op het Centraal station. Je stapt uit op halte Zernike Noord. Vanaf daar is het 13 minuten lopen (1,1 kilometer). Je kan 06 309 118 49 bellen als je iemand nodig hebt om je op te halen als je erg veel spullen hebt of niet zo ver kan lopen.

Vanaf het terrein heet de bus 1 Hoofdstation via Station Noord.

2. Lopen: Vanaf het station is het ongeveer 6 kilometer lopen.

3. Fietsen: Vanaf het station is het ongeveer 19 minuten fietsen.

4. Parkeren: Ga voor informatie over waar te parkeren naar de entreetent/zie het programmaboekje.

Bij bezoek aan het kamp graag melden bij de stand aan de ingang.

Press release: No Border Camp started // Persbericht: No Border Camp van start

Press release – No Border Camp 2023 started

No Border Camp 2023 in Groningen has started
– week of actions and workshops against repressive border and migration policies

Groningen, 21 August 2022 – This morning the No Border Camp 2023 has started at the terrain between Paddepoelsterweg 14 and 16 in Groningen. Over the coming week, hundreds of international activists will gather for actions, meetings, workshops, discussion and culture in the context of the struggle for a world without borders and freedom of movement for all.

It is no coincidence that this year’s No Border Camp is taking place in the north of the Netherlands, where only a year ago Ter Apel became the face of the failing migration policy. The border policy not only causes tragedy far from the Netherlands, such as the recent shipping disaster off the Greek coast, the consequences are also visible here. Everyone in the Netherlands remembers the images of the hundreds of people who had to spend the night in front of the gate of the registration centre in Ter Apel. Other degrading situations are taking place in the emergency shelters in the area and the rest of the country.

At the No Border Camp different topics will be discussed, such as the inhumane treatment of asylum seekers in Ter Apel, the way the EU uses Balkan countries in their geopolitical game, the history of the no border movement in the Netherlands and the effects of border and asylum policy on the health of pregnant people and those giving birth.

The camp is organized by a coalition of activists from different groups in the Netherlands and follows the previous No Border Camps in Rotterdam (2013 and 2022) and Wassenaar (2019). In 2022, demonstrations were organized during the No Border Camp at Nationale Nederlanden and Detention Centre Rotterdam (DCR).

For more information: nbc-2023@riseup.net
If you want to visit the camp, please meet us at the entrance stand.

//

Persbericht – No Border Camp 2023 gestart
– week met acties en workshops tegen repressief grens- en migratiebeleid

Groningen, 21 augustus 2023 – Vanmorgen is het No Border Camp 2023 van start gegaan op het terrein tussen Paddepoelsterweg 14 en 16 in Groningen. Gedurende de week zullen daar enkele honderden internationale activisten samenkomen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie en meer in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen.

Het No Border Camp vraagt aandacht voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU. Het is geen toeval dat het No Border Camp dit jaar in het noorden van het land plaatsvindt, waar vorig jaar Ter Apel het symbool werd van een falend migratiebeleid. Het grensbeleid zorgt namelijk niet alleen voor tragisch leed ver van Nederland, zoals recentelijk de scheepsramp voor de Griekse kust, de gevolgen zijn ook in hier zichtbaar. Iedereen herinnert zich de beelden van de honderden mensen die de nacht door moesten brengen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast voltrekken zich er ook in de noodopvangen, zoals in Zuidbroek, mensonterende situaties.

Op het No Border Camp zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals de onmenselijke behandeling van asielzoekers in Ter Apel, hoe de EU Balkan-landen gebruikt in hun geopolitieke spel, de historie van de no border-beweging in Nederland en de effecten van grens- en asielbeleid op de gezondheid van zwangere en barende mensen.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013 en 2022) en Wassenaar (2019). In 2022 werden er tijdens het No Border Camp demonstraties georganiseerd bij onder andere Nationale Nederlanden en Detention Centre Rotterdam (DCR).

Voor meer informatie: nbc-2023@riseup.net
Bij bezoek aan het kamp graag melden bij de stand aan de ingang.

One more night! // Nog een nachtje!

Only one more night! We looked at the weather forecast to help you pack for camping. Although the coming days will be hot, for the end of the week some rain is expected.

//

Nog een nachtje slapen! We hebben de weersvoorspelling bekeken om je te helpen in te pakken voor de kampeerweek. De komende dagen word het heet, maar voor het einde van de week is nat weer voorspeld.

Instagram

We are counting down the hours until No Border Camp! If you want to be the first to see updates about the program and other NBC-related subjects, follow us on instagram.

//

We tellen de uren af tot aan No Border Camp! Als je eerste wil zijn die updates over het programma en andere NBC-gerelateerde zaken ziet, volg ons dan op instagram.

NBC 2023 at B(A)D newsB(A)D news: angry voices from around the world is a commonly produced monthly show of the anarchist and anti-authoritarian radio network. Anarchist Radio Berlin prepared an interview on the upcoming No Border Camp in Groningen. They spoke with one of the organizers about the camp and the situation for people on the move in the dutch-occupied territories.

Press release // persbericht No Border Camp 2023

21-27 August: International No Border Camp in Groningen

Press release – No Border Camp 2023

8 August 2023 – From Monday 21st to Sunday 27th of August, the No Border Camp will take place in Groningen. Hundreds of international activists come together for a week for actions, meetings, workshops, discussion and culture as part of the struggle for a world without borders and freedom of movement for all. The No Border Camp draws attention to the repressive and militarized border and migration policy of the Netherlands and the EU.

It is no coincidence that this year’s No Border Camp is taking place in the north of the Netherlands, where only a year ago Ter Apel became the face of the failing migration policy. The border policy not only causes tragedy far from the Netherlands, such as the recent shipping disaster off the Greek coast, the consequences are also visible here. Everyone in the Netherlands remembers the images of the hundreds of people who had to spend the night in front of the gate of the registration centre in Ter Apel. Other degrading situations are taking place in the emergency shelters in the area and the rest of the country.

At the No Border Camp different topics will be discussed, such as the inhumane treatment of asylum seekers in Ter Apel, the way the EU uses Balkan countries in their geopolitical game, the history of the no border movement in the Netherlands and the effects of border and asylum policy on the health of pregnant people and those giving birth.

The camp is organized by a coalition of activists from different groups in the Netherlands and follows the previous No Border Camps in Rotterdam (2013 and 2022) and Wassenaar (2019). In 2022, demonstrations were organized during the No Border Camp at Nationale Nederlanden and Detention Centre Rotterdam (DCR).

The exact location of the camp will be announced on Monday.

///

21-27 augustus: Internationaal No Border Camp in Groningen

Persbericht – No Border Camp 2023

8 augustus 2023 – Van maandag 21 t/m zondag 27 augustus vindt in Groningen het No Border Camp plaats. Honderden internationale activisten komen een week lang samen voor acties, ontmoetingen, workshops, discussie en cultuur in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en bewegingsvrijheid voor iedereen.

Het No Border Camp vraagt aandacht voor het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van Nederland en de EU. Het is geen toeval dat het No Border Camp dit jaar in het noorden van het land plaatsvindt, waar vorig jaar Ter Apel het symbool werd van een falend migratiebeleid. Het grensbeleid zorgt namelijk niet alleen voor tragisch leed ver van Nederland, zoals recentelijk de scheepsramp voor de Griekse kust, de gevolgen zijn ook in hier zichtbaar. Iedereen herinnert zich de beelden van de honderden mensen die de nacht door moesten brengen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast voltrekken zich er ook in de noodopvangen, zoals in Zuidbroek, mensonterende situaties.

Op het No Border Camp zullen verschillende onderwerpen de revue passeren, zoals de onmenselijke behandeling van asielzoekers in Ter Apel, hoe de EU Balkan-landen gebruikt in hun geopolitieke spel, de historie van de no border-beweging in Nederland en de effecten van grens- en asielbeleid op de gezondheid rondom zwangerschap en bevalling.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps in Rotterdam (2013 en 2022) en Wassenaar (2019). In 2022 werden er tijdens het No Border Camp demonstraties georganiseerd bij onder andere Nationale Nederlanden en Detention Centre Rotterdam (DCR).

De exacte locatie van het kamp wordt op maandag bekend gemaakt.

No Border Camp 2022

No Border camp 2023 in Noord-Nederland

Dit artikel is eerder dit jaar geschreven voor de zomer editie van het anarchistische magazine Buiten de Orde. Van 21 tot en met 27 augustus vindt No Border Camp plaats in het noorden van Nederland.

De gebeurtenissen rondom de grenspolitiek in Europa ontwikkelen zich in razend tempo. Wat er precies speelt op het moment dat de Buiten de Orde op de mat valt weten we niet, maar dat het weinig goeds is, dat staat vast. Op het moment van het schrijven van dit stuk is net een boot met migranten vergaan voor de kust van Griekenland en wordt gevreesd voor honderden doden. Er zijn beelden naar buiten gekomen van beveiligers en COA-personeel die geweld gebruiken in een asielopvang in Den Haag. En op de Instagrampagina van Migreat staat dat de eerste mensen in Ter Apel weer buiten slapen.

Er is een goede reden om No Border Camp dit jaar in het noorden van het land plaats te laten vinden. Heel Nederland keek een jaar geleden naar de beelden uit Ter Apel. Grote groepen migranten verbleven onder mensonterende omstandigheden buiten de poorten van het aanmeldcentrum van het COA. Mensen stonden dagenlang onbeschermd in de brandende zon, sliepen buiten in de regen, kregen nauwelijks te eten en ontvingen geen adequate medische zorg. Uitgedeelde tenten werden afgepakt.

Iedereen sprak er schande van. Mensen zamelden geld in en brachten goederen naar Ter Apel. Een nationale crisis werd uitgeroepen en een omroep maakte live televisie bij het aanmeldcentrum. Zo kunnen we toch niet met elkaar omgaan, zei iedereen met schuddend hoofd. Maar niemand veranderde werkelijk iets aan de oorzaak van de problemen.

Mark Rutte zei eerder dit jaar dat hij niet kon garanderen dat er dit jaar niemand in het gras van Ter Apel moet slapen. Dit is geen overmacht, maar kwaadaardige onwil. De staat beschikt over genoeg middelen om ervoor te zorgen dat niemand in de open lucht hoeft te slapen. Rutte noemt de grote aantallen asielzoekers als oorzaak van de asielcrisis, maar zelfs de Rekenkamer zegt in een onderzoek dat er veel oorzaken voor de overvolle opvang zijn. Zo noemt de Rekenkamer onder andere ook de tekorten op de woningmarkt, personeelskrapte bij het IND en het COA, en de weerstand van gemeenten om opvanglocaties te openen.

Rutte beloofde de VVD om de asielinstroom te verminderen. Op een EU-top die hij in februari bezocht werden de landen het eens over het beter bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei hierover: ‘De verschillende landen vonden elkaar in het versterken van de buitengrenzen. Er zal “onmiddellijk substantieel Europees geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld extra camera’s, patrouillewagens, wachttorens, bewaking vanuit de lucht en moderne bewakingstechnologieën.”’

De Europese grens- en kustwacht Frontex stond dit jaar voor het eerst voor de Europese rechter. De kustwacht wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen; van ‘pushbacks’, het terugslepen van vluchtelingenboten vanuit Europese wateren. De aandacht voor de moorddadige praktijken van Frontex lijkt te groeien, maar het houdt de EU-landen niet tegen af te spreken dat de grenzen van Europa beter bewaakt moeten worden.

De gevolgen van de internationale grenspolitiek zijn zowel dicht bij huis als ver buiten Europa zo groot dat het gemakkelijk is moedeloos te worden. Zoals we in de vorige Buiten de Orde al schreven: dat worden we niet. We blijven ons hard maken voor de rechten van de mensen die hun thuisland ontvluchten en we blijven nadenken over hoe we de strijd tegen de racistische en moorddadige grenspolitiek sterker kunnen maken. Deze maand komen we in Noord-Nederland bij elkaar om ons een wereld voor te stellen zonder grenzen, om plezier met elkaar te hebben en om actie te voeren.

Houdt voor de exacte locatie social media en de nobordercamps.eu in de gaten.
Wil je komen, wil je een bijdrage leveren, heb je ideeën?

Neem contact op via nbc-2023@riseup.net.

Confirmed programme parts

For the No Border Camp we organized several workshops which are described below, to hopefully provide fruitful discussion and even more fruitful action. However, there is also lots of space to self-organise, something that is strongly encouraged. Feel free to get together and brew some trouble! Note that times will get public later due to the challenge of scheduling everyone on a moment that works for them.

Resistance from the inside: hunger strikes and protests in Dutch asylum seeker centers

Recently, several accounts passed the media of migrants resisting the humiliation and degradation they experience on a daily basis in Dutch asylum seeker centers, either by protesting against specific rules or by going on hunger strike. They were met with repression, direct violence and court cases. Mainstream media often portrays these situations incomplete, missing context and framing it as an unusual incident, depoliticizing it and never asking the perspective of those who organized the resistance. Listen to their outcry, take a stance against these injustices and do not look away. This mistreatment is not normal, this segregated society is not acceptable, and while the state welcomes migrants in the worst way possible, we are ashamed to be complicit in it and we will act upon our rage. During this discussion we invite people living in these centers to share their stories and together we figure out how we can increase the pressure to create space for self-determination free from abuse in the Dutch asylum system.

Border Profiteers – Arms industry and migration
Transnational Institute (tni.org) and Stop Wapenhandel (stopwapenhandel.org)
Presentation and Q&A

The profits derived by Europe’s military and security industry from people on the move are two-fold. It fuels reasons forcing people to flee by supplying arms for wars, repression and human rights violations. And then profits again from supplying the equipment for border security and control, at the EU external borders and beyond. This is not a coincidence: industrial lobby has succeeded in co-shaping the core of EU border and migration policies.
We will look at this double role of industry, the way its lobby works (and is embraced by authorities) and contacts with the European Commission and Frontex. We will identify the big players, the European arms giants and specialized security companies and discuss how current developments, such as new migration deals with non-EU-countries, the increases in military spending and efforts to increase arms exports, fuel the industry’s cynical cycle of profiteering.

The effects of border and asylum policies on the health and wellbeing of pregnant and birthing people
Doctor and researcher, interactive talk

Pregnant people on the move endure many stresses and this does not stop once they are in a refugee shelter in the Netherlands. Pregnant and birthing people are neglected and put under pressure by the present Dutch political context. This researchers and doctor will share her journey and current findings with you all and has also studied the inequality in medical care between Ukrainian and non-Ukrainian refugees. Why is it so that asylum seekers have no access to proper medical care once they are here, but the state does subject them to a medical test when they enter the country? Join this conversation to learn more about the effects of border and asylum policies on the health and well-being of pregnant and birthing people. Once we have the knowledge, we can aim to translate academic research findings to practical direct action and solidarity with people on the move.

Fight the deportation machine: target Corendon
Workshop, Stop the War on Migrants (stopthewaronmigrants.noblogs.org)

Deportations are an essential part of EU migration policies. The EU does not only try to keep people on the move out with militarised border security and control measures, it also relentlessly tries to remove those that have managed to enter Fortress Europe. Using intimidation, violence and dangerous restrictive measures, people are forced back to situations of war, repression, hunger and/or poverty. Frontex has a central role in EU plans to increase deportations and non-EU-countries are under heavy pressure to cooperate. Commercial airlines play an important part in this machine, being hired for deportation flights. Dutch airline Corendon is regularly used for charter deportations from Germany and from the UK.

In this workshop Stop the War on Migrants will give info on EU deportation policies and practices and the actors – the agencies and the airlines and other companies – involved and present a new campaign to fight this. After the presentation there is room to brainstorm about possible actions against Corendon to end its involvement in the deportation machine.  

No Border struggle in the netherlands
Workshop

Together with you we want to move through a short history of recent struggle in the No Border movement in the Netherlands. Learning from past collectives, approaches and ideas, thereby also moving forwards: how do we continue to attack borders in/around/from the Netherlands? Sometimes knowledge and practices get lost or forgotten, although they provide fruitful soil to reuse and recycle in future settings. How can we maintain continuity and become stronger in destroying these murderous borders? In the face of nation states, federations and institutions with bottomless access to money, knowledge, power, weapons and support, how do we become better to use, re-use, invent and combine all the resources we got and not let them slip away into a distant past? Fuck around and find out! Please don’t bring your phone to this workshop.

Dealing mindfully with stressful situations
Deeez mindfulness, workshop

How can you deal with tension when you’re in a stressful situation, such as an occupation, an illegal demonstration, during (immigration) detention, when you live on the street or in the Netherlands without a stable place to stay. There’s a big chance your stress responses increase both in your body and mind, causing your nervous system to be overworked and a relaxed state is hard to access. This can lead to burn-out, chronic tiredness, or feeling estranged from yourself.

The workshop is both for activists and people without papers, or a combination thereof. Using practical exercises you can apply in daily life, you’ll learn some tools how to deal with pressure and insecurity in a mindful way. This is done preferably through situations which people feel like sharing during the workshop. The person who facilitates the workshop is both mindfulness trainer as well as activist.

Mindfulness is used by capitalist companies to make their sick employees go back to work again as soon as possible. Apart from that, there are many anti-vax mindfulness trainers, shedding a negative reputation on mindfulness. The trainer sees mindfulness as a way to be conscious of yourself, the people and other animals around you, society and the earth, making activism more profound.

Borders in the Balkan – How border surveillance apparatus is made legitimate through capitalist interests between the EU and the Balkan
Researcher Manja Petrovska, Presentation and discussion

Many countries in the Balkan are not a member of the EU, however, the EU gladly makes use of the bufferzone the Balkan countries provide to prevent people on the move to enter Fort Europa. Manja will inform you about this geopolitical game, how consent is tried to be produced for technologically modernized and militarized surveillance control systems, how grassroots opposition against such murderous border policies is threatened to be controlled and co-opted and how Frontex and other European migration institutions aim to establish an ‘objective reality’ to govern ‘irregular’ migration. 

Given the current realities, it is crucial to develop counterstrategies and adopt a new language to effectively address the complexities of borders and migration. This discourse must move beyond the legalistic framework of human rights and international law, which not only lacks relevance, but is now also being manipulated by profiteers to justify the expansion of the border security industry. To confront this, a new approach is needed-one that can successfully challenge the Common European Asylum System (CEAS), resist co-optation by the (neo)liberal agenda, and can clearly address issues of unequal rights, mobility and exploitation based on citizenship. This strategy should not limit itself to questioning the concept of borders and advocating for human rights to be respected; it must also extend its critique to the power dynamics entrenched within nation-states and the overarching capitalist world system, which remains the core driver of these policies. Lastly, it is important to recognize that the current system which gives rise to the need for people to seek asylum cannot (and should not) be relied upon to provide the necessary protections to those seeking it.

No borders, no walls – Coalitions between anti-border and pro-Palestinian activism
Groningen for Palestine, workshop

In this workshop, we want to explore the similar motivations, themes, and challenges organizers against borders and for Palestine are facing. We think of anti-border work as extending beyond national territorial markers, exploring the kind of limits and (sometimes invisible) lines Palestinians and/as people on the move encounter in Europe. As part of that, we are also interested in pointing out how we as group of pro-Palestine activists from all walks of life are confronted with different ‘borders’ delimitating what we can do and say in our work.

Migreat: revolutionary reforms
Migreat is a grassroots organisation fighting for freedom of movement based in the Netherlands.

The no border movement strives for a very big change in the status quo. One way to achieve this is through revolution. Another way is to work on reforms. But many reform campaigns in the past years have been used to strengthen borders instead of breaking them apart.

In this workshop, we will discuss various reforms, whether it is possible to achieve border abolition through reforms, and what activists can do to minimise the risk that their campaigns are abused by political parties to uphold the status quo instead of challenging it. We hope to learn from the experiences of different people, campaigns and countries.

The book ‘against borders’ by Gracie Mae Bradley and Luke de Noronha is an important inspiration for this workshop.

From mass solidarity to racist militia’s: Ter Apel one year later
Discussion

Ter Apel, a small village in Groningen where refugees have to register, was overloaded last year so hundreds of people had to sleep outside in horrific circumstances. Public outcry and shame in the media, grassroots support through food, medical care, tents and shelter gave hope in the face of the repressive policy decision made by both the State and the mayor of Groningen, responsible for the region. However, one year later, the media’s narrative has changed and local militia’s take to the streets to hunt down so-called ‘veiligelanders’, people from  supposedly safe countries in north Africa, who are accused of stealing or harassing people in the village. This programme part will be an interactive discussion on the answer of the radical left to these developments.

Asso A4 movie screening + interview
Tuesday 22-08 from 20:00 – 22:00
Documentary is 41 minutes mostly French with English subtitles

A4 is an association in agriculture and crafts located in France, who filmed a documentary called Equal to Equal. They show their initiative to connect residents of cities who have migratory routes, who do not have papers, with farmers and craftsmen. As such, they build solidarity networks of hospitality, training, access to work and practical support. After the screening of the documentary, there will be a live interview with members of the association. Come to this event and learn how to set up such structures in your own locality!

Fixing bikes for migrants
Fietsenwerkplaats Mutual Aid

During the action camp there will be a bike repair space run by the anarchist DIY bike workshop Mutual Aid from Groningen. Usually, this bike repair space is “for people who cannot or do not want to pay for a bicycle or repair”. All week you can repair bikes to use them afterwards for transportation, whether you want to go to the supermarket, have a relaxing bikeride or want to do an action! After the NBC has finished, all repaired bikes will be given to migrants in Groningen who need a bike. We’re happy with this wholesome, multi-purpose initiative based on mutual aid!

Rebetiko Against the Machine

Rebetiko Against the Machine will delight us on saturday evening with their acoustic Greek folk music, playing old songs in the pre-war Greek rebetiko tradition and playing some creations of their own. With their radical music they will to put fire in our hearts so feel free to dance to this revolution!

Next to this will be zine stands, screenprinting, blockprinting, ‘Radical cross stitch’, and of course food on donation.

There is more that will be confirmed:
Workshop Seawatch, situation in Turkey, asylum situation in NL, session on future No Border Camp, animism as activism, conversation on mutual aid and white saviourism, poetry of resistance, multiple documentaries, and not to forget music!

RSS
Instagram