Accessibility//Toegankelijkheid

Important update on accessibility. Please read this first!

//

Belangrijke toegankelijkheidsupdate. Lees dit eerst alsjeblief!

Accessibility terrain
The site is wheelchair accessible. The places where the workshops are given are accessible over a paved surface. There is room for those who need it to set up the tent on the edge of a paved surface.

There is a accessible toilet that is only accessible to the kitchen crew (see covid and other infectious diseases) and who needs it.

Covid and other infectious diseases
The workshops are given in sufficiently ventilated places, where you can choose your own seat.

Face masks, hand sanitizer and covid tests are available at the information tent.

The kitchen crew pays great attention to hygiene. They use their own toilet, so that they do not use contaminated toilets in the event of an outbreak of disease.

Can’t come to the camp?
We don’t provide a live stream, but we will ask everyone who gives a workshop to leave something that we share through the website. This could be a summary of the workshop, or a link to an interesting video or website related to the workshop or discussion. In this way we hope to be able to share relevant information with everyone who cannot come by.

Languages ​​and interpreters
The workshops are given in English or Dutch. At the moment we have not confirmed interpreters in other languages ​​or for the deaf and hard of hearing.

Questions, wishes
If you have questions, want to discuss whether we can take something into account, or have allergies; come to the info tent. We like to think along with you.

And finally
We know that the information regarding accessibility is late and limited, but we hope to start to make camps like this more accessible, start conversations and learn. If you have anything to share with us on this topic, we’d love to hear from you at nbc-2023@riseup.net.

/////

Toegankelijkheid terrein
Het terrein is rolstoeltoegankelijk. De plekken waar de workshops gegeven worden zijn bereikbaar over een verharde ondergrond. Er is plek voor wie het nodig heeft om de tent op te zetten aan de rand van een verharde ondergrond.

Er is ruim en toegankelijk toilet dat alleen toegankelijk is voor de keukencrew (zie covid en andere besmettingsziektes) en wie deze nodig heeft.

Covid en andere besmettingsziektes
De workshops worden gegeven op voldoende geventileerde plekken, waar je zelf je zitplek kan bepalen.

Bij de informatietent zijn mondkapjes, hand sanitizer en covid tests te krijgen.

De keukencrew heeft grote aandacht voor hygiene en werkt met mondkapjes. Zij maken gebruik van een eigen toilet, zodat zij bij ziekte-uitbraak geen gebruik maken van besmette wc’s.

Kan je niet langskomen?
Er is geen livestream, maar we vragen iedereen die een workshop geeft om iets achter te laten dat we delen via de website. Dit kan een samenvatting van de workshop zijn, of een link naar een interessante video of website die met de workshop of discussie te maken heeft. Zo hopen we met iedereen die niet langs kan komen toch relevante informatie te kunnen delen.

Talen en tolks
De workshops worden gegeven in het Engels of Nederlands. Op dit moment hebben we geen tolks in andere talen of voor doven en slechthorenden bevestigd.

Vragen, wensen
Als je vragen hebt, wil overleggen of we ergens rekening mee kunnen houden, of allergieën hebt; kom naar de info tent. We denken graag met je mee.

Tot slot
We weten dat de informatie met betrekking tot de toegankelijkheid laat en beperkt is, maar we hopen hiermee een start te maken met het toegankelijker maken van kampen als deze, gesprekken op gang te brengen en te leren. Als je iets met ons wil delen over dit onderwerp horen we graag van je via nbc-2023@riseup.net.

RSS
Instagram